Zespoły chorób

ZESPÓŁ HORNERA

ZESPÓŁ HORNERA

1. R. Mazur „Podstawy kliniczne neurologii”

ETIOLOGIA :

· zespół Wallenberga
· jamistosć rdzenia
· guzy rdzenia

ZESPÓŁ GÓRNEGO OTWORU KLATKI PIERSIOWEJ

ZESPÓŁ GÓRNEGO OTWORU KLATKI PIERSIOWEJ

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy neurologi klinicznej“

EPIDEMIOLOGIA:

· 2 x częściej u kobiet

ZESPÓŁ PARSONAGE’A - TURNERA

ZESPÓŁ PARSONAGE’A - TURNERA
OSTRE NIEURAZOWE CZEŚCIOWE USZKODZENIE SPLOTU
RAMIENNEGO
NEURALGIA AMYLOTROPHICA BRACHIALIS

ZESPÓŁ RZEKOMOOPUSZKOWY

ZESPÓŁ RZEKOMOOPUSZKOWY

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczne“

ZESPÓŁ CIEŚNI KANAŁU NERWU ŁOKCIOWEGO

ZESPÓŁ CIEŚNI KANAŁU NERWU ŁOKCIOWEGO

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

EPIDEMIOLOGIA:

· drugi co do częstości występowania zespół cieśni (po zespole cieśni kanału nadgarstka)

ETIOLOGIA:

· przewlekły ucisk na nerw łokciowy w okolicy stawu łokciowego :

- więzadła Struthersa
- pasma łącznotkankowe Osborne’a

ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA

ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

EPIDEMIOLOGIA:

ZESPÓŁ USZKODZENIA PĘCZKA PODŁUŻNEGO PRZYŚRODKOWEGO

PORAŻENIE MIĘDZYJĄDROWE
ZESPÓŁ USZKODZENIA PĘCZKA PODŁUŻNEGO PRZYŚRODKOWEGO
PARALYSIS S. PARESIS INTERNUCLEARIS