ZESPÓŁ PARSONAGE’A - TURNERA

Medycyna: 

ZESPÓŁ PARSONAGE’A - TURNERA
OSTRE NIEURAZOWE CZEŚCIOWE USZKODZENIE SPLOTU
RAMIENNEGO
NEURALGIA AMYLOTROPHICA BRACHIALIS

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

EPIDEMIOLOGIA:

· występuje zwykle u młodych męszczyzn

ETIOLOGIA:

- etiologia jest nieznana
- pod uwagę bierze się rózne czynniki

· wirusowa
· innne zapalenia
· autoimmunologiczna
· niedokrwienie splotu

PATOGENEZA:

·

OBRAZ KLINICZNY:

· początkowo nagłe silne bóle barku i przedramienia
· potem dołacza się niedowład wiotki :
- mięśnia najszeszego grzbietu
- mięśnia nad i podbrzebieniowego
- mięsnia naramiennego
· objawy mogą się utrzymywać miesiącami

ROZPOZNANIE:

·

RÓŻNICOWANIE:

·

LECZENIE:

· leki przeciwbólowe i przeciwzapalne

· rehabilitacja