ZESPÓŁ GÓRNEGO OTWORU KLATKI PIERSIOWEJ

Medycyna: 

ZESPÓŁ GÓRNEGO OTWORU KLATKI PIERSIOWEJ

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy neurologi klinicznej“

EPIDEMIOLOGIA:

· 2 x częściej u kobiet
· najczęściej miedzy 30, a 40 rokiem życia

ETIOLOGIA:

· jest to zespół objawów spowodowanych uciskiem na splot barkowy struktur otaczających

· w zależności od miejsca i przyczyny ucisku :

- zespół żebra szyjnego
- zespół mieśni pochyłych
- zespół żebrowo – obojczykowy
- zespół mięśnia piersiowego mniejszego (zespół nadmiernego odwiedzenia, zespół Wrighta)

PATOGENEZA:

· położenie splotu barkowego :

- korzenie tworzące splot leżą miedzy mięśniami pochyłymi przednim i środkowym
- tylna część 1 zebra przylega do miejca połączenia korzeni C8 i Th1 w pień dolny
- splot przechodzi do jamy pachowej między obojczykiem i 1 żebrem

· anomalie anatomiczne sprzyjające uciskowi :

- obecność żebra szyjnego
- obecność mieśnia pochyłego małego (tzw. mięsień Albinusa)
- nadmierny rozwój mieśnia podobojczykowego

OBRAZ KLINICZNY:

OBJAWY PODMIOTOWE :

· ból :

- dyskomfort w okolicy nadobojczykowej
- potem ból promieniuje wzdłuż kończyny górnej
- czynniki nasilające ból :
® aktywność ruchowa
- w nocy ból może obudzić chorego

· drętwienie i mrowienie ręki :

OBJAWY PRZEDMIOTOWE :

· test Roosa :

- dodatni w zespole Wrighta
- podczas unoszenia rąk ku górze tętnica podobojczykowa i splot są uciskane przez wyrostek kruczy łopatki i przyczepiający się doń m. piersiowy mniejszy
- uniesienie rąk :
® bóle kończyny
® zanik tętna na t. promieniowej

· test Adsona :

- dodatni we wszystkich zespołach
- objawy tj. w teście Roosa przy skręceniu głowy w stronę chorą, odchyleniu jej ku tyłowi, odwiedzeniu ramienia i zatrzymaniu oddechu w czasie wdechu

· test Allena :

- dodatni we wszystkich zespołach
- objawy tj. w tescie Roosa przy odwiedzeniu i zgięciu ramienia i przedramienia do kąta prostego oraz zwróceniu głowy w stronę zdrową

· objaw Hoffmanna – Tinela :

- występuje niekiedy przy opukiwaniu okolicy mm.pochyłych

ROZPOZNANIE:

· rozpoznanie wymaga potwierdzenia badaniami obrazowymi :

- RTG, CT, MRI

· elektrodiagnostyka tej okolicy jest trudna i często nie rozstrzygająca

RÓŻNICOWANIE:

· uszkodzenie korzeni tylnych :

- zwykle w przebiegu dyskopatii

· zespoły tunelowe poszczególnych nerwów kończyny górnej :

- zwłaszcza cieśni nadgarstka

LECZENIE:

· leczenie operacyjne :

- polega na uwolnieniu nerwów w miejscu ich ucisku
- np. scalenotomia

POWIKŁANIA:

·

ROKOWANIE:

·

PROFILAKTYKA:

·

PATRZ TEŻ:

· urazowe uszkodzenie splotu ramiennego