ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA

Medycyna: 

ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

EPIDEMIOLOGIA:

· jest to najczęściej występujący zespół tunelowy i najczęstsza przyczyna uszkodzenia
n. posrodkowego
· cześciej u kobiet
· zwykle po 40 rż.

ETIOLOGIA:

· samoistny

· objawowy :

- cukrzyca
- niedoczynność tarczycy
- akromegalia
- ciąża

PATOGENEZA:

· anatomia :

- kanał nadgarstka zamknięty jest od przodu przez troczek zginaczy, rozpięty miedzy kośćmi czworoboczną i łódeczkowatą z jednej, a grochowatą i haczykowatą z drugiej strony
- w kanale leżą :
® nerw pośrodkowy
® mm. flexores digitorum
® m. flexor pollicis longus

· patofizjologia :

- dochodzi do ucisku przez przerosły troczek zginaczy

OBRAZ KLINICZNY:

· zaburzenia czuciowe :
- nocne parestezje i bóle kciuka, oraz palców wskazującego i środkowego
- w miarę postępu choroby pojawiają się ubytki czucia

· zaniki mięśni kłębu :

- w późniejszym okresie

ROZPOZNANIE:

·

RÓŻNICOWANIE:

· uszkodzenie nerwu pośrodkowego na przedramieniu (...)
· radikulopatia szyjna (w przebiegu dyskopatii) (...)
· poliradikulopatia (...)

LECZENIE:

· leczenie choroby podstawowej :

- w przypadkach objawowych

· leczenie operacyjne :

- w przypadkach samoistnych oraz objawowych gdy dolegliwości nie ustępują
- polega na przecięciu troczka zginaczy w znieczuleniu miejscowym

POWIKŁANIA:

·

ROKOWANIE:

· w przypadkach niepowikłanych sukces leczenia wynosi niemal 100%
· w przypadkach zaniedbanych ok. 50%

PROFILAKTYKA:

·

PATRZ TEŻ:

· porażenie nerwu pośrodkowego