ZESPÓŁ CIEŚNI KANAŁU NERWU ŁOKCIOWEGO

Medycyna: 

ZESPÓŁ CIEŚNI KANAŁU NERWU ŁOKCIOWEGO

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

EPIDEMIOLOGIA:

· drugi co do częstości występowania zespół cieśni (po zespole cieśni kanału nadgarstka)

ETIOLOGIA:

· przewlekły ucisk na nerw łokciowy w okolicy stawu łokciowego :

- więzadła Struthersa
- pasma łącznotkankowe Osborne’a
- zmiany zapalne stawu łokciowego
- torbiele galaretowate pochewek ścięgnistych
- przerosłą głowę przyśrodkową m. trójgłowego
- dodatkowy mięsień (nadkłykciowo – łokciowy)
- przewlekły ucisk zewnętrzny :
® praca biurowa
® opieranie łokcia o brzeg otwartej szyby podczas jazdy samochodem
® złe ułożenie w czasie znieczulenia ogólnego

PATOGENEZA:

· położenie nerwu łokciowego w okolicy łokcia :

- nerw łokciowy po przebiciu przegrody międzymięśniowej przyśrodkowej w połowie długości ramienia biegnie pod arkadami Struthersa (pasma łącznotkankowe rozpięte między przegrodą, a nadkłykciem przyśrodkowym)
- dalej biegine w bruździe n. łokciowego wokół nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej przykryty przez pasmo łącznotkankowe i skórę
- na przedramię przechodzi między głowami m. flexor carpi ulnaris (tu pasmo powięziowe Osborne’a)

OBRAZ KLINICZNY:

· objawy czuciwe :

- choroba rozpoczyna się od niedoczulicy, drętwienia, parestezji palców IV i V
- często występują strzelające bóle wzdłuż przyśrodkowej powierzchni przedramienia

· objawy ruchowe :

- chory skarży się na niezgrabność ręki, jej łatwą męczliwość, zwłaszcza przy ruchach precyzyjnych (np. gra na instrumentach, pisanie na maszynie)

· zaniki mięśniowe :

- w okresie późniejszym
- dotyczą kłębika i mięśni międzykostnych

ROZPOZNANIE:

- dolegliwości można wywołać gdy pacjent oprze się na łokciu przy mocno zgiętym przedramieniu
- jeśli funkcja mięśni zginacza głebokiego palców i zginacza łokciowego nadgarstka są upośledzone to znaczy, że uszkodzenie jest zlokalizowane powyżej łokcia (gałązki do tych mięśni zlokalizowane są powyżej łokcia)
- badanie elektrofizjologiczne jest pomocne, ale nie rozstrzygające

RÓŻNICOWANIE:

· uszkodzenie korzeni C8 – Th1
· uciska na poziomie splotu barkowego
· ucisk na poziomie nadgarstka
· jamistość rdzenia
· stwardnienie zanikowe boczne
· polineuropatia

LECZENIE:

· leczenie zachowawcze :

- w przypadkach bez zajęcia włókien ruchowych
- czasowe, przerywane unieruchomienie łokcia w pozycji wyprostnej
- wyrobienie u pacjenta odpowiednich nawyków :
® siedzenie z dłońmi na kolanach i stawami łokciowymi zgiętymi pod kątem nie więcej niż 30o
® nie opieranie się o łokcie
- leczenie przyczynowe :
® w przypadkach tj. zapalenie stawu łokciowego, ucisk zewnętrzny

· leczenie operacyjne :

- jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi efektów i u chorych z niedowładami

POWIKŁANIA:

·

ROKOWANIE:

·

PROFILAKTYKA:

·

PATRZ TEŻ:

· porażenie nerwu łokciowego