Pozostałe

POZAGAŁKOWE ZAPALENIE NERWU WZROKOWEGO

POZAGAŁKOWE ZAPALENIE NERWU
WZROKOWEGO
NEURITIS RETROBULBARIS

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy neurologii klinicznej“

EPIDEMIOLOGIA:

·

ETIOLOGIA:

POŁOWICZY NAPADOWY KURCZ TWARZY

POŁOWICZY NAPADOWY KURCZ TWARZY
HEMISPASMUS FACIALIS

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii”

Antygeny

Antygen jest to substancja (związek chemiczny) mająca zdolność wywoływania reakcji immunologicznej (np. tworzenie przeciwciał).

Behawioryzm

Behawioryzm - kierunek w psychologii b. wieku (szczególnie z okresu 1915-1930; od ang. to behave = zachowywać się), którego rzecznicy akcentowali potrzebę: I.

CHOROBOTWÓRCZE PROMIENIOWCE

1.Tlenowe
Nocardia – nokardioza, Streptomyces, Actinomadura, Rhodococcus

2. Beztlenowe
Actinomyces – zakażenia stomatologiczne, promienica

Bank genów

Bank genów stanowi zestaw wszystkich genów odpowiedniego organizmu umieszczonych w cząsteczkach wektora, te bo bakterii a je selekcjonuje się do tego z genem.

Wektory cd z genem letalnym

Wstawienie obcego DNA w obrebie inaktywuje i ona wyrośnie.

Problem nietrzymania moczu u dorosłych

W pierwszym artykule z cyklu poświęconego temu tematowi przedstawiona zostanie epidemiologia, przyczyny, próby podziału i objawy.

Kierunki rozwoju współczesnych metod planowania rodziny

Idealna metoda planowania rodziny spełnia kilka podstawowych warunków: jest w pełni skuteczna, bezpieczna, długotrwała, ale jednocześnie jej efekty są szybko odwracalne, dodatkowo powinna być

Żylaki

Pojęcie żylaków funkcjonuje w życiu człowieka od wielu tysiącleci. Od czasów Galena aż po czasy endoteliny i poznania szczegółów funkcjonowania jednostki mikrokrążenia stanowią one niezwykle istotny problem społeczny, którego wagę podkreślają liczne autorytety medycyny.