Pozostałe

Różne zagadnienia w dziedzinie medycyny, zdrowia i chrób...

Antygeny

Antygen jest to substancja (związek chemiczny) mająca zdolność wywoływania reakcji immunologicznej (np. tworzenie przeciwciał).

Medycyna: 

Behawioryzm

Behawioryzm - kierunek w psychologii b. wieku (szczególnie z okresu 1915-1930; od ang. to behave = zachowywać się), którego rzecznicy akcentowali potrzebę: I.

Medycyna: 

Bank genów

Bank genów stanowi zestaw wszystkich genów odpowiedniego organizmu umieszczonych w cząsteczkach wektora, te bo bakterii a je selekcjonuje się do tego z genem.

Medycyna: 

Żylaki

Pojęcie żylaków funkcjonuje w życiu człowieka od wielu tysiącleci. Od czasów Galena aż po czasy endoteliny i poznania szczegółów funkcjonowania jednostki mikrokrążenia stanowią one niezwykle istotny problem społeczny, którego wagę podkreślają liczne autorytety medycyny. Określenie „jakiekolwiek wydłużone, poszerzone lub kręte żyły, niezależnie od ich wielkości” (Arnoldi 1957) jest chyba najpełniejszą definicją tej jednostki chorobowej.

Medycyna: 

Strony