PORAŻENIE NERWU BLOCZKOWEGO (IV)

Medycyna: 

PORAŻENIE NERWU BLOCZKOWEGO (IV)

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczne“
3. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“
4. A. Prusiński „Neurologia praktyczna“
5. M. Schirmer „Neurochirurgia“

EPIDEMIOLOGIA:

·

ETIOLOGIA:

· vide porażenie n.III

PATOGENEZA:

· przebieg n. trochlearis :

nucleus motorius w mesencephalon opuszcza mózgowie grzbietowo
na wys. colliculi inferiores bocznie od frenulum veli medullaris sup.
w okol. okołowodociągowej

otacza pedunculus cerebri

w sinus cavernosus

fissura orbitalis sup.

m. obliquus bulbi oculi superior

- m. obliquus b. oculi superior porusza gałką oczną do dołu i na zewnątrz

OBRAZ KLINICZNY:

· objawy podmiotowe :

- dwojenie (diplopia) :
® najwyraźniej podczas patrzenia ku dołowi (np. schodzenie ze schodów)

· objawy przedmiotowe :

- niemożność poruszania gałką oczną ku dołowi i na zewnątrz
- często przechylanie głowy w stronę zdrowego oka
- porażone oko zwraca się ku górze

ROZPOZNANIE:

· vide badanie neurologiczne

RÓŻNICOWANIE:

·

LECZENIE:

·