Porażenia

POSTĘPUJĄCE PORAŻENIE NADJĄDROWE

POSTĘPUJĄCE PORAŻENIE NADJĄDROWE
CHOROBA STEELA – RICHARDSONA - OLSZEWSKIEGO

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

PORAŻENIE OBWODOWE NERWU TWARZOWEGO

PORAŻENIE OBWODOWE NERWU TWARZOWEGO
PARALYSIS NERVI FACIALIS (VII) PERIPHERICA

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna”
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczne”

PORAŻENIE NERWU POŚRODKOWEGO

PORAŻENIE NERWU POŚRODKOWEGO

1. A. Bochenek „Anatomia człowieka tom V“
2. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“

EPIDEMIOLOGIA:

·

ETIOLOGIA:

PORAŻENIE ERWU PODJĘZYKOWEGO (XII)

PORAŻENIE ERWU PODJĘZYKOWEGO (XII)

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczne“

PORAŻENIE NERWU PIERSIOWO - GRZBIETOWEGO

PORAŻENIE NERWU PIERSIOWO - GRZBIETOWEGO

1. A. Bochenek „Anatomia człowieka tom V“

EPIDEMIOLOGIA:

· bardzo rzadko

ETIOLOGIA:

·

PATOGENEZA:

PORAŻENIE NERWU PACHOWEGO

PORAŻENIE NERWU PACHOWEGO

1. A. Bochenek „Anatomia człowieka tom V“

EPIDEMIOLOGIA:

·

ETIOLOGIA:

· zwichnięcie w stawie ramiennym

PORAŻENIE NERWÓW PIERSIOWYCH PRZEDNICH

PORAŻENIE NERWÓW PIERSIOWYCH PRZEDNICH

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“
2. A. Bochenek „Anatomia człowieka tom V“

EPIDEMIOLOGIA:

PORAŻENIE NERWU BŁĘDNEGO (X)

PORAŻENIE NERWU BŁĘDNEGO (X)

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczme“

PORAŻENIE NERWU JĘZYKOWO – GARDŁOWEGO

PORAŻENIE NERWU JĘZYKOWO – GARDŁOWEGO

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczne“

PORAŻENIE NERWU OKORUCHOWEGO (III)

PORAŻENIE NERWU OKORUCHOWEGO (III)
OPHTALMOPLEGIA OCULOMOTORIA

1. W. Jakimowicz „Neurologia kliniczna“
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczne”