PERFORACJA WRZODU TRAWIENNEGO

Medycyna: 

PERFORACJA WRZODU TRAWIENNEGO
PERFORATIO

1. A. Wojtczak „Choroby wewnętrzne – tom 2”
2. J. Fibak „Chirurgia”

EPIDEMIOLOGIA:

· częściej u męszczyzn
· ok. 10% chorych na ChW
· częściej wiosną i jesienią

ETIOLOGIA:

A

PATOGENEZA:

· większość perforacji spotyka się w dwunasnicy (przednia ściana opuszki)
· w żołądku głównie krzywizna mała
· pojawia się rozlane zapalenie otrzewnej i wstrząs

* perforatio tecta – gdy otwór przebicia zwłaszcza wrzodu żołądka bywa szybko oklejany
siecią i nie dopuszcza do rozlanego zapalenia otrzewnej (pojawia
się perigastritis)

OBRAZ KLINICZNY:

OBJAWY PODMIOTOWE :

· ból :

- zwykle perforację poprzedza nasilenie intensywności i częstotliwości bólów
- przebicie znamionuje się gwałtownym bólem w dołku sercowym promieniującym
na stronę prawą aż do prawego barku

· wymioty :

OBJAWY PRZEDMIOTOWE :

· oglądanie :

- pacjent zlany zimnym potem
- skóra blada
- zaostrzone rysy twarzy (facies hippocratica)

· badanie palpacyjne :

- objawy otrzewnowe
- powłoki brzuszne silnie napięte, obrona mięśniowa

· opukiwanie :

- jest bolesne
- przy pneumoperitoneum zanik stłumienia wątroby

· osłuchiwanie:

- zanik perystaltyki

· inne :

- w badaniu per rectum bolesność w jamie Douglasa
- tachykardia, ŻRR, ­ temp.

BADANIA DODATKOWE :

· RTG przeglądowe jamy brzusznej :

- warstwa powietrza pod kopułą przepony, lub pod powłokami brzusznymi(przy zdjęciu poziomym bocznym)
- w przypadkach wątpliwych podaje się do żołądka zawiesinę środka kontrastowego, lub wykonuje się diagnostyczne nakłucie j. otrzewnej

· badania labolatoryjne :

- leukocytoza
- często ­ aktywności diastazy w osoczu krwi (enzymy soku trzustkowego przedostają się z dwunastnicy do otrzewnej i stąd do krwi)

ROZPOZNANIE:

A

RÓŻNICOWANIE:

· pancreatitis acuta

LECZENIE:

· leczenie operacyjne :

- zaszycie przedziurawienia
- gdy dobry stan ogólny wykonuje się zabieg ostateczny :
→ hemigastrectomia
→ wagotomia z pyloroplastyką, lub antrektomią

· leczenie zachowawcze (postępowanie Taylora) :

- stosuje się gdy istnieje duże ryzyko operacyjne i doszło do samoistnego oklejenia miejsca operacji przez sieć
- żywienie pozajelitowe
- stałe odsysanie treści żołądkowej
- osłona antybiotykowa

POWIKŁANIA:

A

ROKOWANIE:

A

PROFILAKTYKA:

· w przypadku postępowania zachowawczego śmiertelność wynosi 10%