Padaczka

STAN PADACZKOWY

STAN PADACZKOWY
STATUS EPILEPTICUS

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy neurologii klinicznej”

Padaczka

padaczka – stan chorobowy, który przejawia się nawracającymi zaburzeniami czynności mózgu w
postaci rozmaitych napadów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych

EPIDEMIOLOGIA:

· zachorowalność : 60/100 tys./rok
· biorąc pod uwagę wystąpienie przynajmniej jednego napadu padaczkowego, łącznie z drgawkami
gorączkowymi, ryzyko wystąpienia wynosi ok. 8%