Nowotwory

RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY

RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY
CA. BASOCELLULARE, BASAL CELL CA. ,
BASALIOMA

1. S. Jabłońska „Choroby skóry”
2. D.K. Hossfeld i wsp. “Podręcznik onkologii klinicznej”

RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY

RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY
CA. SPINOCELLULARE, CA. PLANOEPITHELIALE,
SQUAMOSUS CELL CA. (SCC)

1. S Jabłońska „Choroby skóry”

Nowotwory

NOWOTWORY
Konsekwencje psychologiczne.

Rak piersi

WPROWADZENIE

Nowotwory skóry

Wśród przyczyn zgonów nowotwory zajmują w Polsce drugą pozycję.

Rak płuca

EPIDEMIOLOGIA:

· zachorowalność-stale wzrasta.

·śmiertelność-wśród mężczyzn 50-80 zgonów/100 tys./rok. (w krajach zachodnich).

Guz mózgu

guz mózgu – wewnątrzczaszkowe procesy ekspansywno – uciskowe

EPIDEMIOLOGIA:

·

ETIOLOGIA:

· nowotwory
- guzy pierwotne
- guzy przerzutowe :
® płuca