Krwawienie z nosa

Krwawienie z nosa jest po krwawieniu z dróg rodnych najczęściej występującym krwawieniem w organizmie ludzkim. Badania epidemiologiczne świadczą, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki od 7 do 14% ludności miało przynajmniej raz w życiu krwawienie z nosa (1), natomiast w Szwecji odsetek ten wynosi 60% (2). W Polsce krwawienia z nosa stanowią około 16% wszystkich przyczyn zgłoszeń do laryngologa (3). Stąd nie ma w zasadzie lekarza, który nie spotkałby się z krwawieniem z nosa i nie byłby zmuszony udzielić takiemu choremu pomocy.Nos jest bardzo bogato zaopatrzony w naczynia krwionośne zarówno tętnicze, jak i żylne, co koreluje z jego czynnością polegającą na oczyszczaniu, ocieplaniu i nawilżaniu powietrza przepływającego przez jamy nosowe w czasie prawidłowego oddychania. Zaopatrzenie jam nosa w krew tętniczą pochodzi z dorzecza tętnicy szyjnej zewnętrznej (a. carotis externa) i tętnicy szyjnej wewnętrznej (a. carotis interna). Naczynia odchodzące od tętnicy szyjnej zewnętrznej to: tętnica szczękowa (a. maxillaris) i tętnica twarzowa (a. facialis). Gałęziami tętnicy szczękowej jest tętnica klinowo-podniebienna (a. sphenopalatina) i tętnica podniebienna zstępująca (a. palatina descendens), a tętnicy twarzowej - tętnica wargowa górna (a. labialis superior) i tętnica kątowa (a. angularis). Unaczynienie nosa z dorzecza tętnicy szyjnej wewnętrznej pochodzi z tętnicy sitowej przedniej (a. ethmoidalis anterior) i sitowej tylnej (a. ethmoidalis posterior) za pośrednictwem tętnicy ocznej (a. ophthalmica).Analiza przyczyn krwawień z nosa w dużych populacjach chorych wykazuje, że przyczyny miejscowe stanowią od 20 do 25%, podczas gdy przyczyny ogólne od 75 do 80% (1). W obliczu powyższych danych twierdzenie, że "pacjent z epistaxis - to pacjent otolaryngologa" traci swoje uzasadnienie.Drugą często spotykaną wśród lekarzy postawą w podejściu do krwawień z nosa jest przekonanie, że: "to banał, to tylko krwawienie z nosa". Większość krwawień z nosa jest niegroźna, jednak w niektórych przypadkach krwawienie z nosa może zagrażać życiu, stanowić problem w diagnostyce i leczeniu, a niekiedy prowadzić do śmierci. Według danych z piśmiennictwa około 2% chorych z krwawieniem z nosa ze względu na jego intensywność wymaga hospitalizacji, a 0,6% z powodu krwawienia umiera (4).W niniejszym artykule szczególną uwagę zwrócono na przyczyny krwawień z nosa, aby przybliżyć problem, zakres i trudności, które występują przy krwawieniu w poszczególnych jednostkach chorobowych.

Medycyna: 
Krwotoki