DNA

To w DNA kryje się istota człowieczeństwa. Na naszym portalu udostępniamy całe mnóstwo rzetelnych informacji o genach – w pigułce. Zajrzyj koniecznie.

LCR

Medycyna: 

LCR analogia pcr dwuniciowy dna podaje się denaturacji i dodaje krótkie łańcuchy komplementarne do powielanej sekwencji stykające się ze sobą. Jeśli nie są one dopasowane to nie zachodzi powielanie. Do wykrywania mutacji punktowych. Analiza Polimorfizmu restrykcyjnego RFLP chromosomalny dna trawi się enzymami restrykcyjnymi i powsta łe fragmenty poddaje rozkładowi w zelu dna na filt nitrocelulozowy, i hybrydyzuje z znakowan sondami. Wzór ózyskanych fragmentów haarakterystyczny dla szczepu i gatunku.

Enzymy restrykcyjne

Medycyna: 

Enzymy restrykcyjne- endonukleazy, rozpozn specyficzne sekwencje DNA. Te z róznych drobnoustrojuw rozpoznaj te same sekwenc to izischizomery. Enzymy poliendronowe –odczyt 4-8 zasad sekwencji w kazdym kierunku jest identyczny. Mogą ciąc tępo i lepko. Wektory dobry: unikalne miejsca cięcia dla kilku enz restryk, 2 markery bo wprowadz w 1 pozwala na odrózn czyli nastepuje insercyjna inaktywacja, zawierac silne promotory do zwiększenia ekspresji, być wysokokopiowy. Mięc miejsca ORI – inicjacji replikacji pBR-dwa markery Apr Tcr Rozcinanie w miejscu PST1 uinaktywuje oporność na ampicyline.

PCR

Medycyna: 

metoda stosowana do znaleziena w drobnoustroju konkretnego genu np. genu oporności na metycykline mecA1 charakterystyczny dla MRSA S aureus. Czyli pozwala na identyfikacje adnego drobnoustroju znając jedynie fragment harakterystyczny. Po izlacji DNA szczepu badanegu uzyto go jako matrycy a jako primer jednoniciowy fragment dna homologiczny do genu meca.Uzywamy 2 primerów Program: 1. denaturacja wstępna 94C 94s 2.25 cykli: denaturacja 94-30s, przyłączen primer 48.5C-60s, synteza nici DNA 72C 60s Produkty elektroforezie w zelu i barwić bromiem etydyny, analiz w UV.