DNA

LCR

LCR analogia pcr dwuniciowy dna podaje się denaturacji i dodaje krótkie łańcuchy komplementarne do powielanej sekwencji stykające się ze sobą. Jeśli nie są one dopasowane to nie zachodzi powielanie. Do wykrywania mutacji punktowych.

Enzymy restrykcyjne

Enzymy restrykcyjne- endonukleazy, rozpozn specyficzne sekwencje DNA. Te z róznych drobnoustrojuw rozpoznaj te same sekwenc to izischizomery. Enzymy poliendronowe –odczyt 4-8 zasad sekwencji w kazdym kierunku jest identyczny. Mogą ciąc tępo i lepko.

PCR

metoda stosowana do znaleziena w drobnoustroju konkretnego genu np. genu oporności na metycykline mecA1 charakterystyczny dla MRSA S aureus. Czyli pozwala na identyfikacje adnego drobnoustroju znając jedynie fragment harakterystyczny. Po izlacji DNA szczepu badanegu uzyto go jako matrycy a jako primer jednoniciowy fragment dna homologiczny do genu meca.Uzywamy 2 primerów Program: 1.