Bóle głowy, mięśni

SAMOISTNY KŁUJĄCY BÓL GŁOWY

SAMOISTNY KŁUJĄCY BÓL GŁOWY

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii”

EPIDEMIOLOGIA:

· bardzo rzadko
· dotyczy osóbw różnym wieku, nawet dzieci

SAMOISTNY KASZLOWY I WYSIŁKOWY BÓŁ GŁOWY

SAMOISTNY KASZLOWY I WYSIŁKOWY
BÓL GŁOWY

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy neurologii klinicznej”

EPIDEMIOLOGIA:

A

ETIOLOGIA:

A

BÓL GŁOWY

BÓL GŁOWY
CEPHALGIA

1. R. Mazur „Podstawy kliniczne neurologii”
2. R. Mazur „Neurologia – myślenie kliniczne”

BÓLE GŁOWY ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ SEKSUALNĄ

BÓLE GŁOWY ZWIĄZANE Z
AKTYWNOŚCIĄ SEKSUALNĄ

1. R. Mazur i wsp. „Podstawy neurologii klinicznej”

EPIDEMIOLOGIA:

A

ETIOLOGIA:

A

BÓLE NADBRZUSZA I ŚRÓDBRZUSZA

Bóle nadbrzusza i śródbrzusza tak jak inne bóle brzucha mogą mieć charakter trzewny i somatyczny.

Historia i leczenie bólu przewlekłego

Historia zwalczania bólu to przede wszystkim opowieść o poszukiwaniu skutecznego panaceum na wszelkie dolegliwości; leku, który pomógłby zapomnieć o odczuwanych dolegliwościach i swoim dział

Chory z bólem w klatce piersiowej

PRZYCZYNY BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ

Bóle krzyża

Bóle krzyża – częsty problem w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu Leszek Szczepański z Katedry i Kliniki Reumatologii Akademii Medycznej w LublinieKierownik Katedry: prof. dr hab. n. med.

Ból po zabiegach chirurgii jednego dnia

Rozwój i doskonalenie technik medycznych powoduje stały wzrost liczby zabiegów chirurgicznych wykonywanych w ramach chirurgii jednego dnia.

Klasterowy ból głowy

EPIDEMIOLOGIA:

· występuje znacznie rzadziej niż migrena
· ok. 0,1% populacji ogólnej
· dotyczy głównie męszczyzn (4 – 7x częściej)