Bakterie, wirusy

Min Zakażenie wirusem HPV

Czy wiesz, że aż 75% aktywnych seksualnie kobiet na pewnym etapie swego życia przechodziło zakażenie wirusem HPV? U 80% pacjentek zakażenie przebiega bezobjawowo i samoistnie ustępuje. Niemniej jednak ważne jest to, że aż u 20% występuje przewlekła forma zakażenia wirusem HPV, mogąca doprowadzić nawet do raka szyjki macicy!

Zakażenie wirusem HSV

HSV - wirus opryszczki pospolitej
przenoszony jest poprzez mikrouszkodzenia na skórze czy też śluzówce
w czasie bliskiego kontaktu z zarażoną osobą. Opryszczka płciowa
należy do grona najczęściej przenoszonych drogą płciową chorób.
Szacuje się, że co 5 osoba dorosła jest zarażona wirusem HSV!

BEZTLENOWCE

Bacillaceae – laseczki Gram +, przetrwalnikujące
B.antracis – laseczka wąglika; odzwierzęca, postacie: płucna, jelitowa i skórna (czarna krosta)

Grzyby

Candida sp.
C.albicans C.tropicalis,C.guillermondi, C.krusei, C.glabrata
Grzybice oportunistyczne – postacie: skórna, ukł.odd., mocz., przew.pok., OUN, kostono-staw.,

ENTEROBACTERIACEAE, GRAM

Salmonella sp.
salmonellozy (odzwierzęce): zatrucia pok., zakażenia przew. pok., bakteriemie i posocznice, gorączka jelitowa, postacie pozajelitowe (ropnie skóry i narządów wew.)

BAKTERIE GRAM +

Enterobacter cloaceae – zakażenia oportunistyczne ukł. mocz., ropnie

Staphylococcus sp.
S.aureus – gronkowiec złocisty

Chemioterapia zakażeń bakteryjnych

Antybiotyki β-laktamowe
Do pierścienia wbudowane wiązanie β-laktamowe.
penicyliny
cefalosporyny,
karbapenemy + oksapenemy (inhibitory β-laktamaz)
monobaktramy,

Zatrucia grzybami

W Polsce grzyby od wieków odgrywają tradycyjną rolę produktu spożywczego o dużych walorach smakowych.

Grzybica stóp

DEFINICJA

WZW typ B - wirusowe zapalenie wątroby typu B

EPIDEMIOLOGIA:

· u dorosłych ok. 5 – 10%

ETIOLOGIA:

·

PATOGENEZA:

· teoria powstawania mutantów e – minus :

- w historii zakażenia HBV występują 2 fazy :