Ataki

PRZEJŚCIOWE ATAKI NIEDOKRWIENNE MÓZGU

PRZEJŚCIOWE ATAKI NIEDOKRWIENNE MÓZGU
TIA

1. W. Jakimowicz „Podstawy kliniczne neurologii“
2. R. Mazur i wsp. „Podstawy kliniczne neurologii“